088 - 7867372

Herinnering

Bunq

Van: Bunq
Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 02:01
Aan: ******@********
Onderwerp: Herinnering

Geachte ,

U dient u opnieuw te identificeren in uw persoonlijke omgeving.
Wij zijn verplicht uw identiteit vast te stellen conform de wet.

Belangrijk : u bent verplicht de identificatie binnen 24 uur te voltooien.
Indien dit niet het geval is, blokkeren wij uw tijdelijk uw rekening.

Opnieuw identificeren (Link)

Heeft u nog vragen ? Neem dan contact met onze klantenservice.

Met vriendelijke groet,
Bunq

Valse e-mail