Bericht

Waternet

Van: Waternet
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 17:48
Aan:
Onderwerp: Bericht

Incassant nummer: **********
Aanslagnummer: *********

Dagtekening: 26-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangt u ter herinnering de aanslag en de kwijtschelding beschikking voor het jaar 2020.
De BIC verzorgt de lokale aanslagen voor verschillende waterschappen en gemeenten.
U hebt maximale kwijtschelding gekregen voor het jaar 2020.
Voor de zuiveringsheffing is geen kwijtschelding mogelijk.

Betreft: Watersysteemheffing 2020

Vast bedrag: € 138,25
Kwijtschelding na jaarlijkse toetsing: € -138,25

Zuiveringsheffing woonruimte periode:
01-01-2020 t/m 31-12-2020 vervuil heffing: €81,59

Totaalbedrag: €81,59

Uit de administratie van ons blijkt dat u nog een factuur heeft openstaan van €81,59.

Dit bedrag moet uiterlijk 28-03-2020 betaald zijn.

Rekeningnummer: ****************
Ten name van: Waternet Nederland

Let op: Als wij uw betaling niet voor 28 maart van u ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure.
Voorkom bijkomende kosten van €75,-

Hoogachtend,

******** *** *********
Directeur Waternet

Valse e-mail