Bericht

Waternet

Van: Waternet
Verstuurd: woensdag 25 maart 2020 03:17
Onderwerp: Bericht

Aanslagnummer: *******
Dagtekening: 25-03-2020
Incassantnummer: ********

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze ontvangt u ter herinnering de aanslag en de kwijtscheldingbeschikking voor het jaar 2020.
De BIC verzorgt de lokale aanslagen voor verschillende waterschappen en gemeenten.

U hebt maximale kwijtschelding gekregen voor het jaar 2020.
Voor de zuiveringsheffing is geen kwijtschelding mogelijk.
Betreft: Watersysteemheffing ingezeten 2020
Vast bedrag: € 124,73
Kwijtschelding na jaarlijkse toetsing: € -124,73
Zuiveringsheffing woonruimte periode:
01-01-2020 t/m 31-12-2020 vervuilheffing: €84,64
Totaalbedrag: €84,64

Uit de administratie van ons blijkt dat u nog een factuur heeft openstaan van €84,64.
Dit bedrag moet uiterlijk 27-03-2020 betaald zijn.

Rekeningnummer: DE*******
Ten name van: Waternet

Let op: betaald u het volledige bedrag niet op tijd dan zijn wij genoodzaakt €29,95 aanmaningskosten in rekening te brengen.

Hoogachtend,
**** *********
Waternet

Valse e-mail