088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Er staat een bericht voor u klaar

Kamer van Koophandel

Van:KVK Nederland
Verzonden: maandag 11 september 2023 04:23
Aan:********@*******
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte ondernemer(s),

Als onderdeel van onze voortdurende inzet om ervoor te zorgen dat het
handelsregister accuraat en up-to-date is, willen wij u attent maken op een
wettelijke verplichting die van invloed is op alle geregistreerde ondernemers bij de
Kamer van Koophandel.

Het handhaven van de actuele bedrijfsinformatie is niet alleen voor de veiligheid en
de betrouwbaarheid van het handelsregister, maar wordt ook voorgeschreven
door de wet. Deze informatie is van vitaal belang voor diverse doeleinden,
waaronder wettelijke naleving, overheidsrapportage en om fraude en misbruik te
voorkomen.

Wij verzoeken u vriendelijk om een moment te nemen om de gegevens van uw
bedrijf in onze administratie te bekijken en, indien nodig, bij te werken. Dit vragen
wij omdat u al enige tijd geen wijzigingen heeft doorgevoerd in het handelsregister.

Het waarborgen van de nauwkeurigheid van uw gegevens is cruciaal voor het
voortdurende succes van uw bedrijf en voor naleving van de wettelijke
voorschriften van het handelsregister.

U kunt via hier (Link) uw bedrijfsinformatie bekijken die is opgenomen in het
handelsregister.

Let op! Wegens de privacy wetgeving zal niet alles openbaar worden gemaakt in
het handelsregister, wel is alle informatie in te zien door o.a. de Belastingdienst en
Financiële instellingen.

Wij verzoeken u vriendelijk om dit controle- en bijwerkingsproces te voltooien
vóór 15 september 2023 om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Het niet
opvolgen hiervan kan leiden tot uitschrijving van uw onderneming.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

********
Administratie en Inschrijvingen
Kamer van Koophandel

Valse e-mail