Actualiseer uw gegevens!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: zondag 7 augustus 2022 16:29
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Actualiseer uw gegevens!

Controleer uw account!

Geachte heer/mevrouw,

Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze klanten
verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te werken in
ons klantensysteem.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij vragen u enkel
en alleen naar de actualiteit van uw gegevens.

Gegevens bijwerken

Met vriendelijke groet,
Kamer Van Koophandel

Valse e-mail