088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht: Controleer en werk uw KVK-gegevens bij

Kamer van Koophandel

Van: “Kamer van Koophandel [Klantenservice]”
Datum: 1 mei 2024 om 11:36:40 CEST
Aan: *****@*******
Onderwerp: Belangrijk bericht: Controleer en werk uw KVK-gegevens bij

Geachte ondernemer,

Wij schrijven u namens de Kamer van Koophandel (KVK)
om u te informeren dat uw geregistreerde
contactgegevens onjuist zijn. Dit vormt een potentieel
veiligheidsrisico voor uw bedrijf en de integriteit van het
handelsregister. Wij verzoeken u vriendelijk om uw
contactgegevens vóór 5 mei 2024 bij te werken.

Bij het uitblijven van een update behoudt de KVK zich
het recht voor om uw KVK-nummer tijdelijk op te
schorten om veiligheidsredenen.

Contactgegevens bijwerken (Link)

Neem bij vragen of hulp bij het bijwerken van uw
contactgegevens gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail