088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Handelsregister: Wettelijke Controle

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: maandag 27 mei 2024 06:10
Aan: ******@****
Onderwerp: Handelsregister: Wettelijke Controle

Geachte ondernemer,
Zoals u weet, voeren wij jaarlijks een controle uit in het
handelsregister. Dit zijn wij wettelijk verplicht om te doen om te
controleren of alle gegevens die vermeld staan in het handelsregister
accuraat en naar waarheid ingevuld zijn.

Tijdens onze controle is gebleken dat een of meerdere gegevens van
uw onderneming niet accuraat zijn. Wij willen u erop attenderen dat
het verplicht is om correcte gegevens in het handelsregister te
vermelden.

Wij begrijpen dat het voor u als ondernemer soms druk kan zijn en dat
u wellicht bent vergeten om een wijziging door te geven. Daarom
bieden wij u nu de mogelijkheid om via hier uw huidige inschrijving in
het handelsregister te bekijken en indien nodig te wijzigen. (Link)

Wij verzoeken u vriendelijk om dit binnen drie werkdagen in orde te
brengen. Indien u dit niet tijdig doet, zijn wij genoodzaakt om uw
onderneming uit te schrijven uit het handelsregister van de KVK.
Houdt er rekening mee dat bij uitschrijving ook uw KVK-nummer zal
komen te vervallen. Omdat wij wettelijk verplicht zijn om alle in- en
uitschrijvingen bij de Belastingdienst te melden, zal dit ook leiden tot
het verlies van uw BTW-nummer.

Dit kan fiscale nadelen met zich meebrengen voor u en uw
onderneming. Wij verzoeken u daarom dringend om uw
bedrijfsinformatie in het handelsregister te controleren en indien
nodig aan te passen.

Door de privacywetgeving die per 1 januari 2024 is ingegaan, zullen wij
nooit privacygevoelige informatie openbaar maken.
Overheidsinstanties en fiscale opsporingsdiensten zullen te allen tijde
alle bedrijfsinformatie kunnen inzien.

Indien u een wijziging doorvoert in het handelsregister, zullen wij u
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen op het vestigingsadres dat bij
de KVK bekend is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

*****
KVK Nederland

Valse e-mail