088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Spoedoproep: Update uw bedrijfsinformatie

Kamer van Koophandel

Onderwerp: Spoedoproep: Update uw bedrijfsinformatie
Datum: Thu, 4 Jul 2024 18:13:33 -0700
Van: KVK Nederland
Antwoord-naar: *****@*****
Organisatie: Kamer van Koophandel
Aan: ********@*******

Geachte Ondernemer(s),

Op 1 juli 2024 hebben wij onze jaarlijkse controle van de gegevens in
het handelsregister uitgevoerd. Hierbij hebben wij geconstateerd dat
een aantal van de geregistreerde bedrijfsgegevens verouderd is. Het
is van groot belang dat de informatie in het handelsregister altijd juist
en actueel is, omdat zowel particulieren als bedrijven regelmatig deze
gegevens raadplegen voor verschillende doeleinden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de
betrouwbaarheid van ons register te waarborgen, vragen wij u
dringend om uw bedrijfsinformatie in het handelsregister te
controleren en indien nodig te wijzigen. Dit kunt u via hier doen. (Link)

Wij dringen erop aan dat deze controle en eventuele aanpassingen
binnen drie werkdagen worden uitgevoerd. Mocht u dit niet doen
binnen de gestelde termijn, dan zijn wij genoodzaakt uw bedrijf uit het
handelsregister te verwijderen. Dit zal resulteren in het verlies van uw
KVK-nummer. Tevens zijn wij verplicht deze uitschrijving te melden bij
de Belastingdienst, wat zal leiden tot de intrekking van uw BTW-
nummer.

Let op: conform de geldende wet- en regelgeving wordt niet alle
informatie in het handelsregister openbaar gemaakt. Echter, deze
informatie zal te allen tijde zichtbaar zijn voor overheidsinstanties zoals
de Belastingdienst en financiële instellingen. Het blijft van cruciaal
belang dat alle gegevens correct en up-to-date zijn, ongeacht hun
openbare toegankelijkheid.

Wij rekenen op uw spoedige en constructieve medewerking om de
precisie en actualiteit van de informatie in het handelsregister te
waarborgen en te handhaven.

Met vriendelijke groet,

KVK Nederland

Valse e-mail