Belangrijke mededeling

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 4:58
Aan:*******@***********
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Beste meneer/mevrouw,

Als klant wilt u duidelijk en tijdig geïnformeerd worden over veranderingen van onze producten en
diensten. Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wellicht kies je hier bewust
voor, of is het juist aan je aandacht ontsnapt. Graag willen wij je erop wijzen over te stappen naar
ons nieuwe betaalsysteem.

****************/************** (link)

Meer veiligheid, betere bescherming. Stap vandaag over
Met betrekking tot de nieuwe PSD-2 bank voorwaarden word er vereist dat alle klanten van de
Rabobank een nieuwe bankpas aanvragen vanaf 3 augustus 2020 (vervaldatum is niet meer geldig).

Deze rechten zijn te danken aan de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2), de richtlijn
betaalrekeningen en andere EU-wetgeving, die als doel hebben uw betalingen veiliger en makkelijker
te maken.

PSD2 is een nieuwe betaalwet in Europa. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat je als klant meer
vrijheid krijgt om je financiën te beheren door andere bedrijven toegang te verlenen tot je
betaalrekening. Uiteraard alleen als jij, als rekeninghouder, hier vooraf toestemming voor hebt
gegeven. – ******** ****** ****** ******* (link)

Met vriendelijke groet,

Rabobank

******** *********
manager Klantenservice

Valse e-mail