Belangrijke mededeling

Rabobank

Beste meneer/mevrouw,

Als klant wilt u duidelijk en tijdig geïnformeerd worden over veranderingen van onze producten en diensten. Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wellicht kies je hier bewust voor, of is het juist aan je aandacht ontsnapt. Graag willen wij je erop wijzen over te stappen naar ons nieuwe betaalsysteem.

***********************************
Meer veiligheid, betere bescherming. Stap vandaag over

Met betrekking tot de nieuwe PSD-2 bank voorwaarden word er vereist dat alle klanten van de Rabobank een nieuwe bankpas aanvragen vanaf 3 augustus 2020 (vervaldatum is niet meer geldig).
Deze rechten zijn te danken aan de herziene richtlijn betalingsdiensten (PSD2), de richtlijn betaalrekeningen en andere EU-wetgeving, die als doel hebben uw betalingen veiliger en makkelijker te maken.

PSD2 is een nieuwe betaalwet in Europa. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat je als klant meer vrijheid krijgt om je financiën te beheren door andere bedrijven toegang te verlenen tot je betaalrekening. Uiteraard alleen als jij, als rekeninghouder, hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. – Hier vindt u meer over uw rechten:

Met vriendelijke groet,
Rabobank
*******************
manager Klantenservice

Valse e-mail