088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

KVK:Laatste herinnering

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 07:33
Aan: cobeukema@mantelzorgmakelaaramstelland.nl
Onderwerp: KVK:Laatste herinnering

Beste,

We hebben meerdere brieven verstuurd met het verzoek om
uw contactgegevens bij te werken, maar tot op heden hebben
we geen reactie ontvangen. De deadline voor het bijwerken van
uw gegevens was 18 maart 2024. Het is van cruciaal belang
dat we beschikken over de juiste en actuele informatie met
betrekking tot uw bedrijf. Dit stelt ons in staat om u op de
hoogte te houden van de nieuwe wetgeving die van kracht is
geworden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving van het UBO-
register vragen wij u om uw contactgegevens te verifiëren.

Indien we na 27 maart 2024 geen bijgewerkte gegevens van
uw bedrijf ontvangen, wordt uw UBO-register tijdelijk
ontoegankelijk gesteld totdat de gegevens zijn verwerkt.

MijnlogKVK (Link)

De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de
regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt
momenteel € 2500 ( dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).

Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hogen kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak de UBO tijdig kenbaar

Voor vragen of assistentie bij het invullen van de formulieren
kunt u contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens. We staan klaar om u te helpen en verdere
complicaties te voorkomen.

We benadrukken dat het bijwerken van uw contactgegevens
een essentiële verplichting is als ondernemer.

We hopen op uw medewerking en zien uw reactie graag
spoedig tegemoet.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail