088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Rond uw identificatie af

Kamer van Koophandel

Van “Kamer van Koophandel (Helpdesk)”
Aan *****@******
Datum 18-1-2024 01:06:32
Onderwerp Rond uw identificatie af

KVK
Voltooi uw identificatie

Geachte ondernemer,
Vanaf het jaar 2024 is het verplicht om jaarlijks uw
bedrijfscontactgegevens bij te werken. Het is essentieel om deze
verplichting serieus te nemen, aangezien het niet nakomen van
deze richtlijn gevolgen kan hebben voor uw toegang tot en
gebruik van de KvK-faciliteiten. Wij adviseren u met klem om
proactief te handelen en uw gegevens tijdig te actualiseren.

Klik hier om uw contactgegevens door te geven (Link)

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw medewerking. Als u vragen
heeft of assistentie nodig heeft, staan wij tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail