088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Over 3 dagen verloopt de geldigheid van je registratie

Kamer van Koophandel

Van: Kamer_vanKoophandeI
Datum: 19-02-2024 03:00 (GMT+01:00)
Aan: *****@*******
Onderwerp: Over 3 dagen verloopt de geldigheid van je registratie

Wij willen u dringend informeren dat uw huidige handeIsinschrijving
binnen 3 dagen komt te verlopen. Om ervoor te zorgen dat u geen
beperking in uw handeIsactiviteiten ondervindt, vragen wij u
vriendelijk om met spoed een verlenging aan te vragen.

Het goede nieuws is dat u de vernieuwing volledig gratis kunt
aanvragen door de onderstaande instructies te volgen:

1. Klik op “Beginnen”
2. Vul het formulier in.
3. U heeft succesvol uw registratie verlengd.

Beginnen (Link)

Let op: Als u de vernieuwing niet binnen 3 dagen aanvraagt, brengen
wij een bedrag van €15,- in rekening. Dit is een administratieve
kostenvergoeding die wordt opgelegd om de extra kosten te dekken
die gepaard gaan met het verlengen van de handeIsregistratie buiten
de gestelde termijn.

Het niet tijdig aanvragen van de verlenging kan leiden tot het
verwijderen van uw handelsregistratie, waardoor u niet langer
bevoegd bent om handel te drijven onder de huidige bedrijfsnaam.
Dit kan negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf en betrouwbaarheid.

Wij willen u verzoeken om direct te handelen en de verlenging aan te
vragen om mogelijke beperkingen te voorkomen.

Wij vertrouwen op uw medewerking en actieve handeling in deze
kwestie.

Hoogachtend

Met vriendelijke groet,
*****

Valse e-mail