088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actualiseer uw contactgegevens voor 15 maart

Kamer van Koophandel

Van: “Kamer van Koophandel
Datum: 11 maart 2024 om 00:18:50 CET
Aan: *****@******
Onderwerp:  Actualiseer uw contactgegevens voor 15 maart

KVK

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u vriendelijk herinneren dat uw contactgegevens
niet zijn bijgewerkt voor het jaar 2024. Bepaalde gegevens
blijken onjuist te zijn. Ondanks meerdere brieven die wij
hebben verstuurd, hebben wij nog geen reactie van u mogen
ontvangen.

Dit is een laatste herinnering; na 15 maart zal uw KVK-
nummer tijdelijk gedeactiveerd worden totdat uw gegevens
zijn geactualiseerd. Wij verzoeken u vriendelijk om zo spoedig
mogelijk actie te ondernemen.

Klik hier om uw contactgegevens te actualiseren. (Link)

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail