088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Identificatie afronden

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 17 januari 2024 om 01:46:31 CET
Aan: ******************
Onderwerp: Identificatie afronden

KVK

Voltooi uw identificatie
Geachte ondernemer,
Met ingang van het jaar 2024 geldt de verplichting om jaarlijks uw bedrijfscontactgegevens bij te werken. Het is van cruciaal belang om deze verplichting serieus te nemen, aangezien het niet naleven van deze richtlijn gevolgen kan hebben voor uw toegang tot en gebruik van de KvK-faciliteiten. Wij adviseren u met klem om proactief te handelen en uw gegevens tijdig te actualiseren.

Klik hier om uw contactgegvens door te geven [link]

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw medewerking. Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben, staan wij tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail