088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Update persoongegevens

Kamer van Koophandel

Van: “KVK”
Aan: *****@********
Verzonden: 6-2-2024 10:25:23
Onderwerp: Update persoongegevens

Geachte ondernemer,

U dient uw persoonsgegevens te identificeren voor het jaar 2024.
Jaarlijks vragen wij onze ondernemers naar de actualiteit van de persoonsgegevens. Het is
voor ons van cruciaal belang om de actuele persoonsgegevens in ons systeem bij te houden.

Identificatieplicht

Het is niet langer mogelijk gebruik te maken van de diensten die het KVK aanbiedt zonder de
vereiste identificatie, Wij doen dan ook een dringend verzoek om uw gegevens te updaten.

Dat kan vertrouwelijk via onze online platform : Klik hier om uw gegevens te updaten (Link)

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail