088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Update uw gegevens

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: dinsdag 23 januari 2024 10:39
Aan: *****@*********
Onderwerp: Update uw gegevens

Geachte ondernemer,

U dient uw persoonsgegevens te identificeren voor het jaar 2024.
Jaarlijks vragen wij onze ondernemers naar de actualiteit van de
persoonsgegevens. Het is voor ons van cruciaal belang om de actuele
persoonsgegevens in ons systeem bij te houden.

Identificatieplicht
Het is niet langer mogelijk gebruik te maken van de diensten
die het KVK aanbiedt zonder de vereiste identificatie, Wij doen dan ook een
dringend verzoek om uw gegevens te updaten.

Dat kan vertrouwelijk via onze online platform : Klik hier om uw gegevens te
updaten . (Link)

Met vriendelijke groet,

KVK

Valse e-mail