088 - 7867372

Nieuw bericht!

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 11:15
Aan: **********@**********
Onderwerp: Nieuw bericht!

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben wij u gevraagd om u online te identificeren,
helaas hebben wij uw identificatie nog niet ontvangen.
Zonder identificatie kunt u per 20 oktober geen gebruik
meer maken van de diensten van De Kamer van
Koophandel. U heeft voor de identificatie het
referentienummer nodig.

Uw referentienummer: 22***.
Let op! Uw referentienummer is 24 uur na het ontvangen van
deze e-mail geldig.

1. Ga naar onze omgeving via: ***.***/***-***.(link)
2. Vul uw benodigde gegevens in.
3. Identificatie voltooid.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail