088 - 7867372

Nieuwe wetgeving

Kamer van Koophandel

Onderwerp: Nieuwe wetgeving
Datum: Wed, 17 Jan 2024 01:57:01 +0100
Van: Kamer van Koophandel
Aan: ********@*********

KVK
Voltooi uw identificatie
Geachte ondernemer,
Per 2024 is het wettelijk verplicht om jaarlijks uw bedrijfscontactgegevens te actualiseren. Het is van essentieel belang om deze verplichting serieus te nemen, aangezien het niet voldoen aan deze richtlijn gevolgen kan hebben voor uw toegang tot en gebruik van de KvK-faciliteiten. Wij dringen er bij u op aan om proactief te handelen en uw gegevens tijdig bij te werken.

Klik hier om uw contactgegvens door te geven [link]

Dank u alvast voor uw medewerking. Mocht u vragen hebben of assistentie nodig zijn, staan wij tot uw beschikking.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail