088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Er staat een bericht voor u klaar

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 1 december 2023 om 03:10:17 CET
Aan: ***@*****
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar
Antwoord aan: ********@********

Nieuwe wetgeving 2023

Graag brengen wij u op de hoogte van recente
wetswijzigingen in Nederland die betrekking hebben op de
verplichte jaarlijkse actualisering van contactgegevens voor
alle in Nederland gevestigde bedrijven.

Overeenkomstig deze nieuwe wetgeving bent u, als
ondernemer, verplicht om jaarlijks uw contactgegevens bij te
werken. Dit voorschrift is bedoeld om ervoor te zorgen dat de
bij ons geregistreerde informatie te allen tijde actueel en
nauwkeurig is.

Het is van essentieel belang om te benadrukken dat het niet
tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot financiële
gevolgen. Indien u de deadline voor deze jaarlijkse update
niet haalt, zal er een boete van €140,00 worden opgelegd,
naast €9,00 aan administratiekosten.

Contactgegevens doorgeven voor 2023  (Link)

Wij hebben in het verleden al meerdere schriftelijke
herinneringen gestuurd om u te herinneren aan deze
verplichting. Helaas hebben wij tot op heden nog geen
reactie van u mogen ontvangen.

Om te voldoen aan deze wettelijke voorschriften en mogelijke
financiële sancties te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk
om onmiddellijk actie te ondernemen. U kunt uw gegevens
voor dit jaar eenvoudig bijwerken door op de bovenstaande
link te klikken.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het
actualiseren van uw gegevens, aarzel dan niet om contact op
te nemen met onze klantenservice via 0800 ****.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail