Controleer uw gegevens

Mijn Overheid

From: MijnOverheid
Subject: Controleer uw gegevens
Date: 8 July 2022 at 04:09:37 CEST
To:********@**********

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
terugbetaling.
Uw belastingtoeslag bedraagt 673,79 EUR.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifieren. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op
uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de
juiste
gegevens.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Handig: Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid.
Download de app via de App Store of via Google Play.

Valse e-mail