088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Terugmelden Handelsregister

Kamer van Koophandel

Van: KVK Kamer van Koophandel
Onderwerp: Terugmelden Handelsregister
Datum: 25 juni 2024 om 19:55:17 CEST
Aan: **************@*****************

Geachte ondernemer,

U ontvangt dit bericht omdat uw KVK-nummer, en daarbij ook uw inschrijving over 2 werkdagen op inactief zal staan geregistreerd. Deze maatregel wordt toegepast omdat u enige tijd gebruik maakt van verouderde registratiegegevens.

Na meerdere contact pogingen hebben wij niets vanuit uw organisatie vernomen en zijn wij daarom genoodzaakt om maatregelen uit te voeren. Hiernaast riskeert de onderneming ook boete bedrag van €5.200,-.

Om te voorkomen dat uw organisatie definitief wordt uitgeschreven uit het Handelsregister kunt u nog eenmalig gratis [link] uw organisatiegegevens online actualiseren. Vanuit de Belastingsdienst is het voor ondernemingen verplicht hun gegevens up to date te houden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Ga naar Mijn KVK [link]

Hoogachtend,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail