088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Belangrijk bericht betreft uw KVK-registratie

Kamer van Koophandel

Begin doorgestuurd bericht:
Van: KVK Nederland
Datum: 5 juni 2023 om 09:41:29 CEST
Aan: *****@******
Onderwerp: Belangrijk bericht betreft uw KVK-registratie

Geachte ondernemer,

Onlangs hebben wij u gevraagd om u online te identificeren,
helaas hebben wij uw identificatie nog niet ontvangen.
Zonder identificatie kunt u per 7 juni 2023 geen gebruik
meer maken van de services van Kamer van Koophandel . U
heeft voor de identificatie het referentienummer uit deze e-
mail nodig.

Uw referentienummer: ****.
Let op! Deze code is 24 uur na het ontvangen van deze e-mail geldig.

1. Ga naar de online omgeving via: ****
2. Vul de benodigde gegevens in.
3. Identificatie voltooid.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail