088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Risico op belastingproblemen: Update uw gegevens

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: dinsdag 9 juli 2024 11:43
Aan: ********@********
Onderwerp: Risico op belastingproblemen: Update uw gegevens

Geachte Ondernemer,

Op 1 juli 2024 hebben wij onze jaarlijkse controle van de gegevens in het
handelsregister uitgevoerd. Hierbij hebben wij geconstateerd dat een aantal van
de geregistreerde bedrijfsgegevens verouderd is. Het is van groot belang dat de
informatie in het handelsregister altijd juist en actueel is, omdat zowel
particulieren als bedrijven regelmatig deze gegevens raadplegen voor verschillende
doeleinden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de betrouwbaarheid van ons
register te waarborgen, vragen wij u dringend om uw bedrijfsinformatie in het
handelsregister te controleren en indien nodig te wijzigen. Dit kunt u via hier doen. [Link]

Wij dringen erop aan dat deze controle en eventuele aanpassingen binnen drie
werkdagen worden uitgevoerd. Mocht u dit niet doen binnen de gestelde termijn,
dan zijn wij genoodzaakt uw bedrijf uit het handelsregister te verwijderen. Dit zal
resulteren in het verlies van uw KVK-nummer. Tevens zijn wij verplicht deze
uitschrijving te melden bij de Belastingdienst, wat zal leiden tot de intrekking van
uw BTW-nummer.

Let op: conform de geldende wet- en regelgeving wordt niet alle informatie in het
handelsregister openbaar gemaakt. Echter, deze informatie zal te allen tijde
zichtbaar zijn voor overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en financiële
instellingen. Het blijft van cruciaal belang dat alle gegevens correct en up-to-date
zijn, ongeacht hun openbare toegankelijkheid.

Wij rekenen op uw spoedige en constructieve medewerking om de precisie en
actualiteit van de informatie in het handelsregister te waarborgen en te
handhaven.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail