088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht van de KVK: Update uw bedrijfsgegevens om compliant te blijven

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Datum: 17 mei 2024 om 01:08:36 CEST
Aan: ****@*****
Onderwerp: Belangrijk bericht van de KVK: Update uw bedrijfsgegevens om compliant te blijven
Antwoord aan: KVK Nederland

Geachte heer/mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van een belangrijke
verplichting omtrent de actualisatie van uw bedrijfsgegevens
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).

Op basis van recente wetgeving, van kracht sinds 1 januari
2019, zijn wij verplicht om jaarlijks steekproefsgewijs de
basisgegevens van alle ingeschreven ondernemingen en
stichtingen te verifiëren. Onze controles hebben uitgewezen
dat de gegevens van uw onderneming mogelijk verouderd
zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw bedrijfsinformatie te
controleren en indien nodig bij te werken. Het is van groot
belang dat deze informatie correct en actueel is, omdat dit
wettelijk verplicht is voor alle ondernemingen en stichtingen.

Bij onjuiste of verouderde gegevens loopt u het risico dat uw
inschrijving in het handelsregister wordt ingetrokken, wat
tevens tot het vervallen van uw KVK-nummer leidt.

Een correct KVK-nummer is essentieel voor de bedrijfsvoering
en belastingaangiften. Het verlies ervan resulteert
automatisch in het vervallen van uw BTW-nummer, en deze
informatie wordt doorgegeven aan de belastingdienst en
andere relevante overheidsinstanties.

Om uw bedrijfsgegevens te bekijken en indien nodig te
wijzigen kunt u dit via hier doen (Link). Wij begrijpen dat het
bijwerken van deze informatie wellicht niet uw eerste
prioriteit heeft gehad, maar benadrukken het belang van
nauwkeurigheid voor zowel wettelijke naleving als zakelijke
transparantie.

Ten slotte willen wij u wijzen op de nieuwe privacywetgeving,
die uw rechten als ondernemer beschermt. Niet alle
informatie die u bijwerkt, zal openbaar zichtbaar zijn.
Privacygevoelige informatie blijft uitsluitend toegankelijk voor
geautoriseerde instanties.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

********
KVK Nederland

Valse e-mail