088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Opgelet. Laatste herinnering wegens onverwerkte UBO gegevens!

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 12 juni 2024 11:15:55 +02:00
Onderwerp: Opgelet. Laatste herinnering wegens onverwerkte UBO gegevens!
Aan: *****@******

Beste heer, mevrouw,
Wij hebben meerdere brieven verstuurd met het verzoek om uw contactgegevens bij te
werken, maar tot
op heden hebben wij geen reactie ontvangen. De deadline voor het bijwerken van uw
gegevens was
6 juni 2024. Het is van cruciaal belang dat wij beschikken over de juiste en actuele informatie
met betrekking tot uw bedrijf. Dit stelt ons in staat om u op de hoogte te houden van de
nieuwe wetgeving in werking getreden met betrekking tot het UBO-register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-register vragen wij u om
uw contactgegevens te verifieren. Indien wij na 19 juni 2024 geen bijgewerkte gegevens van uw
bedrijf ontvangen, wordt uw UBO-register tijdelijk niet toegankelijk gesteld totdat de gegevens
zijn
verwerkt.

Gegevens bijwerken (Link)

De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het
UBO-register bedraagt op dit moment € 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast
kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger
kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak de UBO tijdigkenbaar.

Voor vragen of assistentie bij het invullen van de formulieren kunt u contact met ons
opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij staan klaar om u te helpen en verdere
complicaties te voorkomen.

Telefoonnummer: 0800-*****

Wij benadrukken dat het bijwerken van uw contactgegevens een essentiële verplichting is
als ondernemer. Wij hopen op uw medewerking en zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

****
Kamer van Koophandel

Valse e-mail