088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Dringend: Handelsregister Controle Wettelijk

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 5 juni 2024 om 13:56:18 CEST
Aan: ******@******
Onderwerp: Dringend: Handelsregister Controle Wettelijk

Geachte Ondernemer,

Sinds 1 januari 2024 zijn wij wettelijk verplicht het Handelsregister strenger te controleren om de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie te waarborgen.

Wij sturen u dit bericht omdat u al enige tijd geen wijzigingen heeft aangebracht of uw basisbedrijfsgegevens heeft gecontroleerd in het Handelsregister. Wij willen u erop attenderen dat het van groot belang is om te allen tijde correcte en up-to-date informatie in het Handelsregister te hebben staan.

Zowel particulieren als bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de gegevens in het Handelsregister juist en actueel zijn. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om binnen drie werkdagen uw bedrijfsinformatie in het Handelsregister te controleren en indien nodig te actualiseren. U kunt het handelsregister via hier bekijken. [link]

Indien u niet binnen de gestelde termijn actie onderneemt, zijn wij wettelijk genoodzaakt uw onderneming uit het Handelsregister te verwijderen, wat resulteert in het verlies van uw KVK-nummer. Tevens zijn wij verplicht om alle uitschrijvingen te melden bij financiële instellingen en de Belastingdienst, wat kan leiden tot het verlies van uw BTW-nummer.

Indien u na uitschrijving weer wilt beschikken over een geldig KVK-nummer, dient u zich opnieuw in te schrijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
**************
KVK

Valse e-mail