088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Zorg voor naadloze communicatie: Werk uw gegevens bij

Kamer van Koophandel

Onderwerp: Zorg voor naadloze communicatie: Werk uw gegevens bij
Datum: Thu, 18 Apr 2024 12:25:57 +0200
Van: De Kamer van Koophandel
Aan: ***********@*************

Geachte ondernemer,
We nemen contact met u op om de aandacht te vestigen op de noodzaak van correcte en actuele gegevens bij de Kamer van Koophandel (KVK). Uit onze administratie blijkt dat er mogelijkerwijs onjuistheden of verouderde informatie zijn. Ondanks herhaalde verzoeken van onze zijde hebben we nog geen reactie van u ontvangen.

Het is van essentieel belang voor efficiënte zakelijke communicatie en het onderhouden van goede relaties dat uw gegevens bij de KVK correct zijn geregistreerd. Daarom willen we u dringend verzoeken om vóór 20 april uw gegevens bij te werken. Indien we geen reactie ontvangen, zijn we genoodzaakt uw KVK-nummer tijdelijk te blokkeren.

Werk uw gegevens bij [link]

We danken u voor uw medewerking en begrip in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail