088 - 7867372

KVK-Controleer uw account gebruik

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: zondag 28 januari 2024 11:38
Aan: ****@******
Onderwerp: KVK-Controleer uw account gebruik

Beste heer, mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in
ons
privacybeleid. Met ingang van 3 Januari 2024 is er een nieuwe wetgeving in werking getreden met
betrekking
tot het UBO-register. Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-register vragen
wij u om
uw gegevens te controleren. Deze wet helpt ons om onze klanten te beschermen en hun veiligheid
te waarborgen.
Wij mogen alleen zaken doen met klanten van wie we de juiste gegevens hebben vastgelegd. Onze
nieuwe
veiligheidsoverwegingen zijn al onze klanten verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te
werken in ons
klantensysteem.

1.Typ ***** (Link) (of kopieer en plak deze URL) in uw browser en druk dan vervolgens op ‘enter’.”
2.Volg de gegeven stappen op uw beeldscherm om het overstapproces van uw betaalpakket
succesvol af te ronden.

Indien UBOs niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes verschuldigd worden.
De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register
bedraagt op dit moment
a‚¬ 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak de UBO
tijdigkenbaar.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail