088 - 7867372

Herinnering: Jaarlijkse Controle

Kamer van Koophandel

Van: *******@*****
Onderwerp: Herinnering: Jaarlijkse Controle
Datum: 8 februari 2024 om 07:02:25 CET
Aan: *****@*****
Antwoord aan: ********@********

Geachte ondernemer,

Het afgelopen jaar hebben wij u gevraagd om u online te identificeren. Volgens
de wet moeten wij dit ieder jaar doen. Wij vragen u daarom opnieuw om u online
te indentificeren voor het jaar 2024. Dit gebeurt allemaal onder toezicht van de
A.F.M. (de Autoriteit Financiele Markten ). Dit kan door middel van de volgende
stappen:

Uw referentienummer is: *****.
Let op: Deze referentienummer is na het ontvangen van deze e-mail 72 uur
geldig.
1. Log in op onze omgeving via: *****(Link)
2.Vul het online formulier in.
3.Identificatie afgerond.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail