088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Let op! Uw vereiste identificatie was niet gelukt

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Onderwerp:  Let op! Uw vereiste identificatie was niet gelukt
Datum: 24 januari 2024 om 02:54:26 CET
Aan: *****@**********

Geachte ondernemer,

U dient uw persoonsgegevens te identificeren voor het
jaar 2024.

Jaarlijks vragen wij onze ondernemers naar de actualiteit van de
persoonsgegevens. Het is voor ons van cruciaal belang om de
actuele persoonsgegevens in ons systeem bij te houden.

Identificatieplicht
Met ingang van 1 januari 2024 is het, zonder de vereiste
identificatie, niet langer mogelijk gebruik te maken van de
diensten die het Kamer van Koophandel aanbiedt. Wij doen dan
ook een dringend verzoek om dat alsnog te voltooien.

Online platform
Dat kan vertrouwelijk via onze online platform
:***** [Link]

We horen graag je mening
Om onze dienstverlening te verbeteren, willen we je graag een
paar vragen stellen. Het invullen van de vragenlijst duurt
ongeveer 1 minuut.

Geef je mening . [link]

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail