088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

noreply

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Datum: 25 januari 2024 om 22:26:22 CET
Aan: ***@*****
Onderwerp: noreply
Antwoord aan: KVK

Geachte ondernemer,

U dient uw persoonsgegevens te identificeren voor het
jaar 2024.
Jaarlijks vragen wij onze ondernemers naar de actualiteit van
de persoonsgegevens. Het is voor ons van cruciaal belang om
de actuele persoonsgegevens in ons systeem bij te houden.

Identificatieplicht
Het is niet langer mogelijk gebruik te maken van de diensten
die het KVK aanbiedt zonder de vereiste identificatie, Wij
doen dan ook een dringend verzoek om uw gegevens te
updaten. Dat kan vertrouwelijk via onze online platform : Klik hier om
uw gegevens te updaten (Link)

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail