Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Er staat een bericht voor u klaar

Mijn Overheid

Van:Berichtenbox
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 03:49
Aan:********@***********
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar.

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw teruggave van € 970,95,
met het kenmerk: EB******. Mogelijk moet u naar aanleiding van
dit bericht actie ondernemen. U kunt via onderstaande link het
bericht openen om uw teruggave te ontvangen.

**** **** ** ************ (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail