MijnOverheid

Mijn Overheid

Van: DigiD
Verzonden: dinsdag 25 oktober 2022 10:03
Aan: *********@**********
Onderwerp: MijnOverheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in
aanmerking komt voor een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van: €392,54

Verifieer vooraf uw gegevens via de onderstaande link om uw teruggave te
ontvangen. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven nadat de verificatie is voldaan.

Mijn Overheid (Link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail