088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Uw Openstaande Beschikkingen

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: woensdag 1 mei 2024 07:36
Aan: ******@*******
Onderwerp: Uw Openstaande Beschikkingen

Belangrijke Mededeling – Openstaande Vordering

Datum Dagtekening : 01-05-2024

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat er mogelijk één of meerdere
openstaande beschikkingen zijn op uw naam, wat kan leiden tot verhogingen
en/of beslagleggingen op uw eigendommen.

Om deze kwestie te verduidelijken en verdere verhogingen te voorkomen,
raden wij u ten zeerste aan om uw persoonlijke pagina te raadplegen. Hier
vindt u gedetailleerde informatie over eventuele openstaande beschikkingen
en de stappen die u kunt nemen om ze op te lossen.

Wij benadrukken het belang om deze kwestie serieus te nemen en spoedig
actie te ondernemen om eventuele financiële gevolgen te voorkomen.

U kunt uw persoonlijke pagina bereiken door te klikken op onderstaande
knop.

Bezoek uw persoonlijke pagina (Link)

Indien u verdere vragen heeft of assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen.

Lukt het niet om in één keer te betalen?

Indien u problemen ondervindt bij het voldoen van het openstaande bedrag,
neem dan contact op met de Belastingdienst. Onze medewerkers kunnen u
helpen bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie. Of kijk
voor meer informatie op: ******** (Link)

Disclaimer: De informatie in deze brief is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u vriendelijk verzocht deze
brief te vernietigen. Ongeoorloofd gebruik of verspreiding van deze
informatie kan leiden tot juridische consequenties.

Valse e-mail