088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Dringende update: Check uw Berichtenbox op Mijn Belastingdienst

Belastingdienst

Van: De Belastigdienst
Datum: 19 juni 2024 om 03:31:32 CEST
Aan: ***************@*****************
Onderwerp: Dringende update: Check uw Berichtenbox op Mijn Belastingdienst

Beste heer of mevrouw,

Hierbij delen wij u mee dat er een belangrijke mededeling voor u klaar staat in uw
persoonlijke Berichtenbox op Mijn Belastingdienst.

Deze mededeling bevat privacygevoelige informatie en verdient daarom uw directe aandacht.

Wij verzoeken u vriendelijk om de brief in uw Berichtenbox te bekijken en zorgvuldig door te
nemen. U kunt de brief via hier bekijken. [link]

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de inhoud van de brief, staan
wij graag voor u klaar om u verder te assisteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Belastingdienst

Valse e-mail