088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Crypto aangifte

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: maandag 15 april 2024 00:29
Aan: ******@******
Onderwerp: Crypto aangifte

Nieuw Toezichtsbeleid:
Cryptowallets Onder de
Aandacht!

Vanaf 16 april 2024 zal de belastingdienst een nieuwe stap zetten in
het moderniseren van haar toezichtsmechanismen door ook een
kijkje te nemen in de cryptowallets van belastingbetalers. Deze stap
komt voort uit de groeiende populariteit en het gebruik van
cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en vele anderen.

Klik op de knop hieronder om eenvoudig een overzicht van uw
crypto-transacties toe te voegen aan uw belastingaangifte.

Belastingbetalers moeten vóór 25-04-2024 overzicht verlenen van
hun crypto wallets.

Indien deze actie niet wordt ondernomen, zijn wij genoodzaakt
extra kosten in rekening te brengen.

Klik hier om door te gaan (Link)

Valse e-mail