088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Openstaande Beschikkingen

Belastingdienst

Van: De Belastingdienst
Datum: 21-05-2024 12:09 (GMT+01:00)
Aan: ******@******
Onderwerp: Openstaande Beschikkingen

Belangrijke Mededeling – Openstaande Vordering

Datum Dagtekening : 21-05-2024

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat er mogelijk één of meerdere
openstaande beschikkingen zijn op uw naam, wat kan leiden tot
verhogingen en/of beslagleggingen op uw eigendommen.

Om deze kwestie te verduidelijken en verdere verhogingen te
voorkomen, raden wij u ten zeerste aan om uw persoonlijke pagina te
raadplegen. Hier vindt u gedetailleerde informatie over eventuele
openstaande beschikkingen en de stappen die u kunt nemen om ze op
te lossen.

Wij benadrukken het belang om deze kwestie serieus te nemen en
spoedig actie te ondernemen om eventuele financiële gevolgen te
voorkomen.

U kunt uw persoonlijke pagina bereiken door te klikken op
onderstaande knop.

Bezoek uw persoonlijke pagina (Link)

Indien u verdere vragen heeft of assistentie nodig heeft, aarzel dan
niet om contact met ons op te nemen.

Lukt het niet om in één keer te betalen?

Indien u problemen ondervindt bij het voldoen van het openstaande
bedrag, neem dan contact op met de Belastingdienst. Onze
medewerkers kunnen u helpen bij het vinden van een passende
oplossing voor uw situatie. Of kijk voor meer informatie op:
***** (Link)

Disclaimer: De informatie in deze brief is strikt persoonlijk en
vertrouwelijk. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u
vriendelijk verzocht deze brief te vernietigen. Ongeoorloofd gebruik of
verspreiding van deze informatie kan leiden tot juridische
consequenties.
Bezoekadres Belastingdienst: ********
“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”

Valse e-mail