088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

De nieuwe privacywet (AVG): Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 11:23
Aan: *******@*******
Onderwerp: De nieuwe privacywet (AVG): Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Belastingdienst

Geachte relatie,

Op grond van de kennisgeving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) wetgeving hebben wij wijzigingen
doorgevoerd met betrekking tot het UBO-register. Het is ons
alleen toegestaan zaken te doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan de gegevens zijn bijgewerkt in het
Handelsregister.

Door de gewijzigde wet- en regelgevingseisen van het UBO-
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met de implementatie van de nieuwe
wetgeving zorgen wij ervoor dat de NAW-gegevens van klanten
van de Kamer van Koophandel beschermd zijn tegen
ongeautoriseerd gebruik.

Controleer uw gegevens (Link)

Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren
Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan
met de Berichtenbox app van MijnOverheid.

Valse e-mail