088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht: Controleer uw Berichtenbox voor updates

Belastingdienst

From: Berichtenbox
Date: 2 mei 2024 at 06:22
To:  *************@****************
Subject: Belangrijk bericht: Controleer uw Berichtenbox voor updates

Geachte heer, mevrouw,

In uw persoonlijke Berichtenbox op Mijn Belastingdienst wacht een cruciale mededeling op uw aandacht.

Deze mededeling omvat vertrouwelijke informatie die van essentieel belang is voor uw belastingzaken en verdient daarom onmiddellijke aandacht.

Wij verzoeken u vriendelijk om de inhoud van de brief in uw Berichtenbox zorgvuldig te lezen. U kunt de brief via onderstaande link bekijken. [link]

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van de brief vragen of opmerkingen hebben, staan onze deskundigen klaar om u verder te assisteren en eventuele onduidelijkheden op te helderen.

Wij vertrouwen erop dat deze mededeling u tijdig bereikt en dat u adequaat wordt geïnformeerd over de inhoud ervan.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail