088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Persoonlijke Beschikking

Belastingdienst

Van: De Belastingdienst
Verzonden: donderdag 30 mei 2024 10:51
Aan: *********@**********
Onderwerp: Persoonlijke Beschikking

Openstaande Vordering – Belangrijke Mededeling

Datum Dagtekening: 30-05-2024

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat er mogelijk één of meerdere openstaande beschikkingen op uw naam staan. Dit kan leiden tot verhogingen en/of beslagleggingen op uw eigendommen.

Om deze kwestie te verduidelijken en verdere verhogingen te voorkomen, verzoeken wij u dringend om uw persoonlijke pagina te raadplegen. Hier vindt u gedetailleerde informatie over eventuele openstaande beschikkingen en de te nemen stappen om deze te voldoen.

Wij benadrukken het belang van het serieus nemen van deze kwestie en spoedige actie te ondernemen om mogelijke financiële gevolgen te vermijden.

U kunt uw persoonlijke pagina bereiken door op onderstaande knop te klikken.

Bezoek uw persoonlijke pagina [link]

Indien u verdere vragen heeft of assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Kunt u niet in één keer betalen?

Indien u problemen ondervindt bij het voldoen van het openstaande bedrag, neem dan contact op met de Belastingdienst. Onze medewerkers kunnen u helpen bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie. Voor meer informatie kunt u ook terecht op: *****-*****

Valse e-mail