088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Attentie: Nieuw bericht beschikbaar in uw Berichtenbox

Belastingdienst

Van: Berichtenbox
Verzonden: dinsdag 30 april 2024 11:45
Aan:******@*******
Onderwerp: Attentie: Nieuw bericht beschikbaar in uw Berichtenbox

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mee dat er een belangrijke mededeling voor u klaar staat in uw persoonlijke
Berichtenbox op Mijn Belastingdienst.

Deze mededeling bevat privacygevoelige informatie en verdient daarom uw directe aandacht.

Wij verzoeken u vriendelijk om de brief in uw Berichtenbox te bekijken en zorgvuldig door te
nemen. U kunt de brief via hier bekijken. (Link)

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de inhoud van de brief, staan
wij graag voor u klaar om u verder te assisteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail