Belastingdienst

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 09:29
Aan: *************@*********************
Onderwerp: Belastingdienst

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: Y**** is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op Maandag
21 februari 2022 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw
inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van €82,66 te voldoen via IDeal.

Betalen

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst,

Dit is een automatisch aangemaakt bericht. Een reactie op dit bericht wordt niet gelezen.
Wilt u een nieuw e-mailadres doorgeven? Log dan in op Mijn Belastingdienst. U kunt daar ook uw
voorkeuren wijzigen.

Valse e-mail