088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Omtrent verificatieproces

Bitvavo

Van: “Bitvavo Klanten.”
Datum: 1 mei 2024 om 10:26:58 CEST
Aan: *****@*****
Onderwerp: Omtrent verificatieproces

Geachte heer/mevrouw,

Er is een verificatie-e-mail naar u verzonden om uzelf online t
e verifiëren. Helaas hebben we uw verificatie nog niet ontvan
gen.
Om ervoor te zorgen dat we uw account veilig kunnen houde
n en mogelijke ongeautoriseerde toegang kunnen voorkomen
, vragen we u vriendelijk om uw gegevens opnieuw te valider
en.

Zonder verificatie kunt u vanaf 3 mei 2024 geen gebruik mee
r maken van de diensten van Bitvavo. Volg de onderstaande s
tappen om uw account veilig te stellen.

1.Log in op onze omgeving via: ******* (Link).
2. Vul uw vereiste gegevens in.
3. Verificatie voltooid.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo Support

Valse e-mail