088 - 7867372

Belangrijk bericht

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Datum: 8 december 2023 om 01:39:37 CET
Aan:
Onderwerp: Belangrijk bericht

Dit is uw laatste herinnering omtrent het updaten van uw contactgegevens

Wij willen u graag kennis geven van de recente wetswijzigingen in Nederland, met betrekking tot de verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij u eraan dat u als ondernemer verplicht bent om deze update uit te voeren. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij ons geregistreerde informatie altijd actueel en correct is.

Deadline
Wij betreuren te moeten mededelen dat de deadline voor deze jaarlijke update, die was vastgesteld op 3 december, reeds is verlopen. Ondanks meerdere herrineringen, die wij u eerder hebben vestuurd, hebben wij tot op heden geen reactie van u ontvangen.
Scan de QR-Code om te worden doorverwezen naar onze website
Scan de QR-Code met de camera van uw mobiele apparaat. U wordt vervolgens doorverwezen naar onze actualisatiepagina. Hier heeft u de mogelijkheid om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze uw contactgegevens bij te werken.

 

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot financiele consequenties. Indien u uw gegevens niet voor 10 december bijwerkt, zal er een boete van € 148,- worden opgelegd, evenals € 9,- aan administratiekosten.

Mocht u vragen hebben of assistentie nodig hebben bij het bijwerken van uw gegevens, kunt u contact met onze klantenservice opnemen via *******.

Wij bedrukken nogmaals dat wij er alles aan hebben gedaan om u op de hoogte te brengen van deze verplichting. Ook hopen wij op uw mederwerking om eventuele verdere stappen te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
***************
Kamer van Koophandel

Valse e-mail