088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht

Bitvavo

Van: bitvavo
Datum: 23-04-2024 05:02 (GMT+01:00)
Aan: ******@******
Onderwerp: Belangrijk bericht

Wij willen je graag kennis geven van de vernieuwde Europese wetgeving, ingegaan op 1
april 2024, met betrekking tot de verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor
alle Bitvavo gebruikers.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij je eraan dat je als Bitvavo gebruiker
verplicht bent om deze update uit te voeren. Dit is van cruciaal belang om ervoor te
zorgen dat de bij ons geregistreerde gegevens altijd actueel en correct zijn.

Als je verzuimt deze update voor 25 april uit te voeren, zijn wij volgens de Europese
wetgeving verplicht een crypto-opname slot op je account in te stellen. Dit slot geldt
zowel voor opnames naar externe adressen evenals alle andere activiteiten op het
gebied van handelen, euro-opnames en staking.

Klik hier om je gegevens up te daten. (Link)

Let op! Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij vragen je enkel en alleen
naar de actualiteit van je gegevens.

Valse e-mail