088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijke informatie omtrent uw Bitvavo account

Bitvavo

Van: Bitvavo
Verzonden: dinsdag 2 april 2024 06:56
Aan: *******@******
Onderwerp: Belangrijke informatie omtrent uw Bitvavo account

Veiligheids- Maatregelen

Beste Bitvavo-gebruiker,

Wij hebben geconstateerd dat uw contactgegevens
onjuist zijn geregistreerd in ons systeem. Om de
veiligheid van uw account en cryptocurrency te
waarborgen, is het noodzakelijk dat u deze informatie
bijwerkt. Daarnaast verzoeken wij u om
tweefactorauthenticatie (2FA) in te schakelen voor uw
account.

Ga naar mijn account (Link)

Bitvavo dekt geen verliezen wanneer derden toegang krijgen
tot uw Bitvavo account door onzorgvuldige beveiliging,
nalatigheid of onverantwoordelijkheid.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail