088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht

Bunq bank

Van: Bunq
Datum: 26 februari 2024 om 00:02:47 CET
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijk bericht
Antwoord aan: Bunq

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan
uw uw e-mailadres niet volledig zijn ingediend.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel
alleen naar de actualiteit van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens bijwerken (Link)

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw gegevens bij te werken voor
1 maart 2024.

Hoogachtend,

******
Personeelszaken

Valse e-mail