088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

veiligheidseisen

Bitvavo

Van: Bitvavo
Onderwerp: veiligheidseisen
Datum: 21 april 2024 om 11:13:12 CEST
Aan: ******@******
Antwoord aan: Bitvavo

Beste Bitvavo-gebruiker,

Vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (bekend als de AVG) is het
verplicht om jaarlijks de identiteit van Bitvavo-gebruikers te
verifiëren, zodat we over de juiste gegevens beschikken en de
meest recente (contact-)gegevens in ons klantensysteem
bijwerken.

Verifieer uw gegevens (Link)

We hebben meerdere brieven verstuurd naar het adres dat bij ons
bekend is, maar tot op heden hebben we geen reactie ontvangen.
Daarom vragen wij vriendelijk dat u uw contactgegevens verifieert
vóór 24 april. Het niet verifiëren van uw contactgegevens kan
resulteren
in tijdelijke blokkering van uw account, conform de
veiligheidseisen.

Met vriendelijke groet,
Het Bitvavo-team

Valse e-mail