088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijke wijziging in uw profielinformatie

Bitvavo

Van: Bitvavo
Verzonden: woensdag 10 april 2024 00:54
Aan: ***************@*****************
Onderwerp: Belangrijke wijziging in uw profielinformatie

Bitvavo

Geachte Bitvavo-gebruiker,
Wij informeren u over een dringende kwestie met betrekking tot uw Bitvavo-account.

Het is van essentieel belang dat u uw accountgegevens onmiddellijk controleert en bijwerkt om mogelijke risico’s te minimaliseren.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw gegevens bij te werken vóór de deadline van 13 april. Indien deze update niet op tijd wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot beperkingen op uw accountfunctionaliteit.

Nu Bijwerken [link]

Indien de update niet vóór 13 april is voltooid, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid van uw account.

Met vriendelijke groet,
Het Team van Bitvavo

Valse e-mail