088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk!

Bitvavo

Van: BlTVAVO
Datum: 12 februari 2024 om 04:00:57 CET
Aan: ****@******
Onderwerp: Belangrijk!
Antwoord aan: ******@******

Belangrijk!

We willen je op de hoogte stellen van de vernieuwde
Europese wetgeving, die op 1 januari 2024 in werking is
getreden en betrekking heeft op de verplichte jaarlijkse
update van contactgegevens voor alle Bitvavo gebruikers.

Conform deze wetgeving herinneren wij je eraan dat het als
Bitvavo gebruiker verplicht is om deze update uit te voeren.
Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij
ons geregistreerde gegevens altijd actueel en correct zijn.

Indien je nalaat deze update niet binnen 2 dagen uit te
voeren, zijn wij volgens de Europese wetgeving verplicht
een crypto-opname slot op je account in te stellen. Dit slot
is van toepassing op opnames naar externe adressen,
evenals op alle andere activiteiten met betrekking tot
handelen, euro-opnames en staking.

Zo snel mogelijk bijwerken (Link)

Valse e-mail