Belangrijk

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 12 juli 2021 om 02:54:23 CEST
Aan: *************@**************
Onderwerp: Belangrijk

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020.
Mogelijk dient u naar aanleiding van dit bericht actie te ondernemen. Wij
verzoeken u daarom het bericht zo spoedig te lezen in uw BerichtenBox.

***************************(link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.Er is een nieuw
bericht in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Ga naar MijnOverheid om dit
te lezen.

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail